NARYSTĖ NTVA

KODĖL VERTA STOTI Į NTVA?

NTVA... 
... patars ir suteiks informacijos, kas vyksta Ūkio ministerijoje, Valstybiniame turizmo departamente, Vartotojų teisių tarnyboje ar kitose institucijose.
... prisidės įtakojant turizmui aktualių teisės aktų rengimą.
... patars dėl valdžios sprendimų įgyvendinimo. 
... suteiks galimybę bendrauti su kolegomis, dalintis įspūdžiais ir sukaupta patirtimi.
... pakvies keliauti organizuojamose pažintinėse kelionėse (infoturuose) po kaimynines šalis, kurių metu supažindinama su naujais užsienio šalių objektais.
... nariai, atsižvelgiant į specializaciją, suteiks žinių apie naujausias tendencijas pasaulinio turizmo srityje, padės išsiaiškinti, koks užsienio šalių požiūris į mūsų destinaciją. 
... suteiks galimybę dalyvauti įvairiuose projektuose. 
... pristatys ir supažindins su naujausiais vykdomais turizmui aktualiais seminarais, mokymais.

KIEKVIENAS NARYS

visokeriopai prisidėdamas prie NTVA tikslų įgyvendinimo ir pasižada:

  • aktyviai dalyvauti visose NTVA veiklose;

  • dirbti komandoje;

  • padėti vienas kitam;

  • dalintis gerąja patirtimi ir naujausia informacija su savo kolegomis;

  • nuolat tobulėti  profesinėje srityje;

  • vykdyti skaidrų, sąžiningą ir inovatyvų turizmo verslą.

Jeigu norite tapti NTVA nariu, užpildykite anketą ir atsiųskite laisvos formos prašymą kartu su jau esamo bent vieno asociacijos nario rekomendaciją NTVA koordinatorei el. paštu: info@ntva.lt

+370 611 48170

Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius Lietuva

©2017 NTVA - Nacionalinė Turizmo Verslo Asociacija