APIE NTVA

2011 m. rugsėjo 27 dieną NTVA kartu su 8 verslo asociacijomis, atstovaujančiomis skirtingus turizmo sektorius įsteigė Lietuvos Respublikos Turizmo Rūmus. Lietuvos Respublikos Turizmo Rūmų pagrindinės funkcijos yra atvykstamojo turizmo verslo problemų sprendimas valdžios institucijose, aktyvus dalyvavimas formuojant Lietuvos turizmo įvaizdį, ES paramos įsisavinimas, siekiant įvažiuojamojo turizmo skatinimo, ES paramos įsisavinimas ir kiti projektai, siekiant konkuruoti dėl tarptautinių rinkų su Lietuvos kaimyninėmis valstybėmis Estija ir Latvija, diegiant ir reklamuojant naujus turizmo produktus.

 

2014 m. birželio mėnesį NTVA tapo ECTAA nare.  ECTAA yra nacionalinių kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių asociacijų grupė, kuri aktyviai bendradarbiauja  su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į jų interesus ir specialius reikalavimus.

NTVA Tikslai:

  • Siekti, kad Lietuva užsienyje būtų žinoma kaip universali kompleksinio turizmo šalis, kurioje teikiamos modernios, profesionalios bei įvairiapusės turistinės paslaugos, puikiai atitinkančios gerą kokybės ir kainos santykį;

  • Suvienyti kultūrinio, konferencinio, aktyvaus, ekologiško bei sveikatinimo turizmo organizatorių pajėgas ir visiems kartu efektyviai bei kokybiškai populiarinti Lietuvą;

  • Skatinti pavienių turizmo paslaugų tiekėjų ir kelionių organizatorių bendradarbiavimą;

  • Atstovauti atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių interesams valstybės, savivaldos ir kitose institucijose bei organizacijose.

NTVA veiklos kryptys:

  • Siekti, kad oficialiuose šaltiniuose (internetinėse svetainėse, papildomoje spausdintoje medžiagoje ir kt.) apie Lietuvoje profesionaliai dirbančius kelionių organizatorius būtų skelbiama tik patikima ir nuolat atnaujinama informacija;

  • Sukurti kokybiškus kvalifikacinius reikalavimus atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių veiklai vertinti;

  • Siekti sukurti profesionalią lankytinų objektų Lietuvoje duomenų bazę (internetinį ir spausdintą variantus) ir ją nuolat atnaujinti;

  • Nuolat tobulinti atvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatorių gebėjimus ir gilinti jų žinias, dalijantis patirtimi, nuolat supažindinant su besikeičiančiomis Lietuvos turistinių išteklių aktualijomis ir informuojant apie turizmo verslo pokyčius pasaulinėje rinkoje ir kt.;

  • Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei švietimo ir ugdymo įstaigomis, siūlyti savo ilgamete vietos ir tarptautine patirtimi grįstas idėjas ir siekti užtikrinti, kad turizmo specialistus ruošiančių įstaigų programos atitiktų kvalifikuotus atvykstamojo ir vietinio turizmo darbuotojams keliamus reikalavimus;

  • Gerinti kelionių organizatorių Lietuvos turizmo infrastruktūroje įvaizdį ir stiprinti jų veiklos svarbą tiek  tarp turizmo paslaugų tiekėjų, tiek  tarp valstybės ir savivaldos institucijų, tiek ir tarp Lietuvos gyventojų .

NTVA NARIAI

NTVA narių verslas - tai glaudus  kliento ir turizmo paslaugų tiekėjo ryšys, kuris paslaugų tiekėjams padeda dirbti dar efektyviau, siekti geresnių rezultatų ir gerinti turizmo srautų rodiklius!

NTVA VALDYBA

NTVA PREZIDENTĖ

Žydrė Gavelienė

Estravel American Express TRS direktorė

VALDYBOS PIRMININKAS

Kęstutis Ambrozaitis

UAB  „Lithuanian Tours“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARYS

Marijus Krasnickas

UAB „Uno Parks'' direktorius

VALDYBOS NARĖ

Ilona Jozėnienė

UAB „Kelionių laikas“ direktorė

VALDYBOS NARYS

Linas Žabaliūnas

UAB „FP Group“ direktorius

VALDYBOS NARĖ

Skaidra Kulakauskienė

UAB „Taiga Euro Baltika“ direktorė

VALDYBOS NARYS

Stasys Maslauskas

UAB „Litamicus“ direktorius

+370 611 48170

Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius Lietuva

©2017 NTVA - Nacionalinė Turizmo Verslo Asociacija